Tory&Krisman Home Team Specialisaties Voor kinderen Beweegprogramma's Fitness Fitheid-scan Zwangerfit

Tarieven en toegankelijkheid

Tarieven

Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie, hanteren wij de volgende tarieven:

Geregistreerde fysiotherapeuten (dus ook geregistreerde bekkenfysiotherapeuten, manueel therapeuten en sportfysiotherapeuten) zijn opgenomen in het kwaliteitsregister fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie: www.fysiotherapie.nl

Vergoeding

De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van fysiotherapie indien u aanvullend bent verzekerd. Dit geldt ook voor de kosten van bekkenfysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie. Onze praktijk heeft een contract met vrijwel alle zorgverzekeraars.

Toegankelijkheid

U kunt verwezen worden via huisarts of specialist. Sinds januari 2006 is fysiotherapie vrij toegankelijk. Dat betekent dat u ook zonder verwijzing van huisarts of specialist bij ons terecht kunt. Download de brief Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.

Praktijk voor fysiotherapie, (Kinder)Bekkenfysiotherapie, Manuele Therapie en Sportfysiotherapie