Tory&Krisman Home Team Specialisaties Fysiotherapie bekkenfysiotherapie Kinderbekkenfysiotherapie Manuele therapie Manuele therapie kinderen Dry needling Sportfysiotherapie Bedrijfsfysiotherapie Oncologie fysiotherapie Voor kinderen Beweegprogramma's Fitness Fitheid-scan Zwangerfit

Oncologie fysiotherapie

Mensen met kanker kunnen begeleid worden door een oncologie-fysiotherapeut, die daarvoor een specialistische opleiding volgt. In elke fase van de ziekte (behandelfase, herstelfase en palliatieve fase), maar ook als de ziekte overwonnen is, kan er een beroep gedaan worden op deze fysiotherapeutische zorg.

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van bewegen op algemene en lichamelijke klachten bij mensen met kanker. Daaruit blijkt dat fysiotherapie een positieve invloed heeft op kwaliteit van leven, pijn, vermoeidheid, herstel van belastbaarheid, terugkeer in het arbeidsproces en dagelijkse bezigheden.

Indicaties:

  • vermoeidheid
  • verminderde conditie
  • krachtsvermindering en/of bewegingbeperkingen
  • littekens
  • pijn
  • veranderde lichaamsbeleving
  • spanningsklachten
  • lymfoedeem
In onze praktijk wordt de begeleiding verzorgd door Astrid Ellinor.Praktijk voor fysiotherapie, (Kinder)Bekkenfysiotherapie, Manuele Therapie en Sportfysiotherapie