Tory&Krisman Home Team Specialisaties Fysiotherapie Bekkenfysiotherapie Kinderbekkenfysiotherapie Manuele therapie Manuele therapie kinderen Dry needling Sportfysiotherapie Bedrijfsfysiotherapie Oncologie fysiotherapie Voor kinderen Beweegprogramma's Fitness Fitheid-scan Zwangerfit
Aanmelden Tarieven & toegankelijkheid Downloads Veel gestelde vragen Route Contact Actueel

Manuele Therapie bij zuigelingen en kinderen

Kinder-Manuele Therapie is een specialisme in de manuele therapie.
De Kinder-Manueel-Therapeut (KMT) is geschoold in het behandelen van zuigelingen (0-2 jr.), peuters (2-4), basisschoolkinderen (4-12) en adolescenten (12-18)

Het gaat met name om stoornissen in de symmetrische ontwikkeling van de baby/ het kind als gevolg van bewegingsstoornissen (beperkingen) in de bovenste nekgewrichten. Deze zijn vaak ontstaan tijdens het geboorteproces.

Vroege kenmerken zijn:

 • het hoofdje staat scheef en draait naar een kant
 • asymmetrie van de schedel
 • het kind huilt veel en slaapt slecht (dit is het meest bekende, maar niet het enige symptoom)
 • een scheef ruggetje
 • de neiging tot overstrekken
 • een asymmetrische heupontwikkeling
 • asymmetrisch bewegen van armen en benen
 • slikklachten en makkelijk overgeven
 • protesthuilen bij het aan- en uitkleden, een buiklig/zijlig naar een beperkte kant

Late kenmerken zijn:

 • het kind wil niet kruipen, vroeg staan en lopen
 • de motoriek ontwikkelt zich matig en vertraagd
 • evenwichtsproblemen, fietsen leren is lastig
 • veel struikelen en vallen met slechte opvangreacties
 • een vertraagde spraakontwikkeling
 • snel vermoeid, snel ontstemd, woede-aanvallen
 • "lijkt" aan zeer weinig slaap genoeg te hebben
 • een slechte zithouding, wakker worden met hoofdpijn
 • vaak hoofdpijn hebben op school met slechte concentratie
 • snel een opdracht vergeten
 • het kind is onzeker, onrustig en heeft veel aandacht nodig

Algemeen

Hoe eerder het beeld wordt (h)erkend, hoe beter het te beïnvloeden is door speciale manuele therapie. Hierbij gebruik wordt gemaakt van zeer zachte manuele impulsjes (egg-shelltechniek), wat de behandeling veilig maakt. Vanwege de goede resultaten wordt manuele therapie bij zuigelingen/peuters momenteel wetenschappelijk onderzocht.

Veiligheid/risico's

Door de bij het Nederlandse EWMM-register aangesloten kinder-manueeltherapeuten zijn de afgelopen 15 jaar geen negatieve bijwerkingen geconstateerd tijdens de behandeling van zuigelingen.

Zie voor uitgebreide informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Tory.

Praktijk voor fysiotherapie, (Kinder)Bekkenfysiotherapie, Manuele Therapie en Sportfysiotherapie