Tory&Krisman Home Team Specialisaties Fysiotherapie bekkenfysiotherapie Kinderbekkenfysiotherapie Manuele therapie Manuele therapie kinderen Dry needling Sportfysiotherapie Bedrijfsfysiotherapie Oncologie fysiotherapie Voor kinderen Beweegprogramma's Fitness Fitheid-scan Zwangerfit

Kinderbekkenfysiotherapie

Kinderbekkenfysiotherapie is gespecialiseerde fysiotherapie in het gebied van buik, bekken en bekkenbodem bij kinderen.

Voor welke klachten?

  • urineverlies
  • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten, veel te vaak plassen
  • bedplassen
  • ontlastingsverlies
  • obstipatie
  • terugkerende urineweginfecties
  • buikpijn gecombineerd met bovengenoemde symptomen
  • seksuele problematiek bij tieners gerelateerd aan de bekkenbodem

Om goed inzicht in de klacht te krijgen zal er eerst een gesprek plaats vinden en zal gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen en een plas- of poepdagboek, drinkvolume- en / of vezellijsten bij te houden.

Hierna wordt een onderzoek gedaan, waarna (in overleg met ouder(s), kind en eventueel in samenspraak met de verwijzer) een behandelplan kan worden opgesteld.

Lees meer over de behandeling
Praktijk voor fysiotherapie, (Kinder)Bekkenfysiotherapie, Manuele Therapie en Sportfysiotherapie