Tory&Krisman Home Team Specialisaties Fysiotherapie bekkenfysiotherapie Kinderbekkenfysiotherapie Manuele therapie Manuele therapie kinderen Dry needling Sportfysiotherapie Bedrijfsfysiotherapie Oncologie fysiotherapie Voor kinderen Beweegprogramma's Fitness Fitheid-scan Zwangerfit

Fysiotherapie

Fysiotherapie richt zich op klachten met betrekking tot het houding- en bewegingsapparaat, dus gewrichten, spieren en pezen. Bewegen lijkt de gewoonste zaak van de wereld. Maar dat geldt niet voor iedereen. Bewegen kan belemmerd zijn of pijnklachten geven.

Vaak is daar wat aan te doen en kunnen de klachten behandeld worden. Bewegen is het specialisme van de fysiotherapeut. Zie voor aandoeningen en verdere informatie www.fysiotherapie.nl

Na een intake-gesprek wordt een onderzoek gedaan om helder te krijgen wat precies het probleem is. Daarna wordt een behandelplan opgesteld. De uitkomst van het onderzoek en het opgestelde behandelplan worden met u besproken.

Praktijk voor fysiotherapie, (Kinder)Bekkenfysiotherapie, Manuele Therapie en Sportfysiotherapie