Tory&Krisman Home Team Specialisaties Voor kinderen Beweegprogramma's Fitness Fitheid-scan Zwangerfit

Beweegprogramma's

Algemene informatie

Waarom bewegen?
Doel beweegprogramma
Programma in drie stappen

Welke Beweegprogramma's?

COPD
Coronaire hartaandoeningen en hartfalen
Overgewicht en obesitas
Artrose
Diabetes mellitus

Algemene informatie

Waarom bewegen?

Het is aangetoond dat voldoende lichaamsbeweging belangrijk is voor het onderhouden en/of verbeteren van de gezondheid.
 • Bewegen blijkt een positief effect te hebben op onder andere lichaamsgewicht, vetpercentage en bloeddruk
 • Er is overtuigend bewijs dat regelmatige lichamelijke activiteit het risico verlaagt op het ontstaan van verschillende ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2, depressie en sommige vormen van kanker, zoals colon (darm)- en borstkanker
 • Door bewegen wordt het verloop van bovengenoemde ziekten alsmede aandoeningen als astma, COPD, osteoporose, depressie, reumatoïde artritis en beroerte gunstig beïnvloed en is er sprake van een grotere fitheid
 • Regelmatig lichamelijk bewegen heeft een positieve invloed op de kwaliteit van leven en een gunstig effect op de levensverwachting. Een grotere lichamelijke fitheid bij mensen met een chronische aandoening blijkt geassocieerd met een lager sterftecijfer
terug naar boven

Doel beweegprogramma

Het doel van het beweegprogramma is u te leren dagelijks voldoende te bewegen en vooral te blijven bewegen om zo uw gezondheid te verbeteren. U doorloopt het programma samen met uw fysiotherapeut. U leert verantwoord bewegen, zodat u daarna zelfstandig uw conditie op peil kunt houden.

Drie stappen

Het beweegprogramma richt zich op uw persoonlijke situatie. U traint in een kleine groep met 3 of 4 mensen die dezelfde aandoening hebben. Het beweegprogramma duurt twaalf weken en bestaat uit drie stappen.

Stap 1. Eerste gesprek en testen
Vooraf ontvangt u thuis informatie en een korte vragenlijst. De ingevulde vragenlijst neemt u mee naar de fysiotherapeut. Deze bespreekt de vragen en antwoorden met u. Daarna krijgt u enkele testen: een beweegervaringstest, een conditietest en een aantal fitheidsheidstesten. Op basis van uw medische gegevens en de informatie uit de testen kan de fysiotherapeut u adviseren mee te doen aan het beweegprogramma, ergens anders te gaan trainen of u verwijzen naar uw huisarts of specialist.

Stap 2. Beweegprogramma
Na het eerste gesprek en de testen kunt u eventueel instromen in het beweegprogramma. In twaalf weken doorloopt u een schema, waarbij de belasting geleidelijk wordt opgebouwd. Samen met de fysiotherapeut bepaalt u de opbouw van uw beweegprogramma. U leert herkennen wat normale verschijnselen zijn als u bepaalde bewegingen maakt. Daarbij wordt erop gelet dat u niet te zwaar wordt belast en niet uw grenzen overschrijdt. De opbouw is mede afhankelijk van wat u aan het einde van het programma bereikt wil hebben. Tijdens individuele gesprekken met de fysiotherapeut bespreekt u regelmatig uw vorderingen. Daarnaast woont u een aantal groepsbijeenkomsten bij. Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt informatie gegeven over bewegen en gezondheid. Uiteraard kunt u tijdens de groepsbijeenkomsten onderling ervaringen uitwisselen over bijvoorbeeld het beweegprogramma en kunt u elkaar te steunen en motiveren. Trainen gebeurt in groepsverband. Belangrijk is dat u (weer) plezier krijgt in bewegen!

Stap 3. Dagelijks bewegen
Tijdens het beweegprogramma leert u zelfstandig en gezond te bewegen. Na twaalf weken bekijkt u met uw fysiotherapeut wat u heeft bereikt. U krijgt advies over vormen van bewegen die het beste bij u passen en hoe u de behaalde resultaten zelfstandig op peil kunt houden. Ook kunt u doorstromen naar het reguliere sport- en beweegaanbod bij u in de buurt.

terug naar boven

Welke Beweegprogramma's?

COPD

Tot voor kort was CARA de verzamelnaam voor astma, longemfyseem en chronische bronchitis. Bij alle drie is sprake van ontstekingen van de luchtwegen, maar de oorzaak en behandeling bij astma is heel anders dan die bij emfyseem en chronische bronchitis. Daarom wordt de term CARA steeds minder gebruikt. Nu wordt voor chronische bronchitis en emfyseem de afkorting COPD gehanteerd.

Kenmerken COPD
COPD is een langdurige ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen. Deze begint met extra slijmvorming. Later beschadigt de ontsteking de longen. Verkoudheid, luchtweginfecties of prikkelende stoffen zoals rook, verergeren de ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. Ook kunnen kleine luchtwegen (de longblaasjes) hun stevigheid verliezen, waardoor de longen minder rekbaar worden.

Oorzaak van COPD
Verreweg de belangrijkste oorzaak van COPD is (mee)roken. Dit veroorzaakt een lang aanhoudende ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. Ook langdurig werken in een omgeving met bijvoorbeeld veel steen- en metaalstofdeeltjes in de lucht kan leiden tot ontsteking van de luchtwegen. De beschadiging van het slijmvlies verergert geleidelijk waardoor klachten vaak pas na het 40e levensjaar merkbaar worden. Verder kan erfelijkheid ook een rol spelen in de ontwikkeling van COPD.

Klachten COPD:
 • Kortademigheid (bij inspanning)
 • Vermoeidheid
 • Verminderd inspanningsvermogen
 • Piepende ademhaling
 • Chronisch of recidiverend hoesten
 • Ophoesten van slijm
Bewegen geeft lucht
Voelt u zich benauwd als u zich inspant of heeft u last van hoestbuien? Misschien vermijdt u daardoor lichamelijke inspanning om daarmee de benauwdheid te verminderen? Wanneer u chronische bronchitis of longemfyseem heeft is het juist extra belangrijk dat u beweegt. Als u minder beweegt, zult u eerder klachten krijgen en uw mogelijkheden zullen steeds verder afnemen. Bewegen geeft lucht waardoor uw uithoudingsvermogen en kracht zullen verbeteren en u minder klachten van kortademigheid in het dagelijks leven zult ervaren.

terug naar boven

Coronaire hartaandoeningen en Hartfalen

Coronaire hartziekten
Coronaire hartziekten zijn aandoeningen die worden veroorzaakt door afwijkingen in de kransslagaders (coronairarterieën).
De twee bekendste diagnosen zijn het acuut hartinfarct en angina pectoris.

Hartfalen
Hartfalen is een complex van klachten en verschijnselen ten gevolge van een tekort schietende pompfunctie van het hart. De belangrijkste symptomen van hartfalen zijn moeheid, kortademigheid bij geringe inspanning en vochtophoping in de benen en longen.

Lichamelijke activiteit heeft een positief effect op hart- en vaatziekten. Door regelmatig te bewegen, valt veel gezondheidswinst te behalen.
 • Verbetering van de conditie / verbetering van het inspanningsvermogen
 • Vermindering van de symptomen van zuurstofgebrek van de hartspier (angina pectoris)
 • Verbetering van de bloeddruk en verlagen van een verhoogde cholesterolspiegel Toename van een actieve leefstijl
 • Verbetering van kwaliteit van leven en sociaal functioneren
terug naar boven

Overgewicht en Obesitas

Obesitas betekent ernstig overgewicht. Overgewicht is wereldwijd een groeiend probleem. Overgewicht kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten zoals diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, aandoeningen van de inwendige organen en skeletafwijkingen, maar ook tot verkorting van de levensverwachting. De mate van overgewicht meten we door uw BMI (Body mass index; uw gewicht te delen door lengte in kwadraat) te bepalen. Daarnaast wordt de buikomvang gemeten.
Bij dit beweegprogramma vindt een samenwerking plaats met een diëtist(e) en een praktijkondersteuner van de huisarts.
Het doel is te komen tot een gezond eet- en beweegpatroon met een actievere en gezonde leefstijl in combinatie met gewichtreductie.

terug naar boven

Artrose

Artrose is de meest voorkomende gewrichtsaandoening van het bewegingsapparaat. Het voorkomen van artrose neemt toe met de leeftijd en komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen. In de praktijk van de huisarts wordt de diagnose artrose gesteld op grond van klinische symptomen; de lokalisatie van de gewrichtsafwijking, start- en ochtendstijfheid, stand van de knieën, crepitaties (krakend geluid bij bewegen), gewrichtsverbreding en de leeftijd. Soms wordt en röntgenfoto gemaakt.

Waarom is bewegen voor mensen met artrose belangrijk?
Lichaamsbeweging heeft dezelfde positieve effecten bij mensen met artrose als bij mensen zonder handicap of ziekte.
 • Regelmatig bewegen kan leiden tot een verbetering van het maximale duuruithoudingsvermogen,
 • Toename van spierkracht
 • Verlaging van het lichaamsgewicht
 • Verhoging van het algemeen welbevinden.
 • De kans op het ontstaan van botontkalking neemt af
 • Specifiek voor mensen met artrose geldt dat door beweging een verdere achteruitgang van het kraakbeen voorkomen wordt.
terug naar boven

Diabetes mellitus

Diabetes (suikerziekte) is een chronische aandoening. Het lichaam kan de bloedsuikerspiegel niet meer zelf binnen de normale grenzen houden. Er zijn verschillende soorten diabetes. Diabetes I en II. Verreweg de meeste mensen hebben diabetes type II. Het beweegprogramma richt zich op deze groep.
Naast genetische aanleg zijn de vier belangrijkste oorzaken: ernstig overgewicht, ongunstige vetverdeling (relatief veel vetweefsel rondom de buik), ongezonde voeding en onvoldoende lichamelijke activiteit. Deze zijn positief te beïnvloeden door veranderen van leefstijl.
Het beweegprogramma richt zich op bewegingsstimulering / een actievere leefstijl, met als gevolg:
 • Vermindering van kans op complicaties van diabetes
 • Daling van de bloeddruk
 • Mogelijk minder insuline nodig hebben
 • Afname van lichaamsgewicht
Er wordt samengewerkt met een dïetiste.

Voor meer informatie: Astrid Paauw.

terug naar boven
Praktijk voor fysiotherapie, (Kinder)Bekkenfysiotherapie, Manuele Therapie en Sportfysiotherapie